Puszcza Białowieska mapa turystyczno-przyrodnicza 1:40 000 - Pryzmap

15,90 zł

Produkt dostępny

181035

Darmowy odbiór w sklepach: Warszawa, Kraków, Bielsko-Biała, Katowice, Gdańsk.

Opcje dostawy
forma dostawy koszt czas dostawy
odbiór osobisty (nasze sklepy) 0 zł
paczka w RUCHu 8.50 zł 2-4 dni robocze
poczta polska 19 zł 2-3 dni robocze
paczkomaty 14 zł 1-3 dni robocze
kurier 14 zł 1-2 dni robocze
wysyłka pobraniowa
(płatność przy odbiorze)
+ 5 zł
Zasięg mapy Puszcza Białowieska mapa turystyczno-przyrodniczaSprawdź i porównaj zasięg mapy

Puszcza Białowieska mapa turystyczno-przyrodnicza

  • Puszcza Białowieska mapa turystyczno-przyrodnicza
  • Puszcza Białowieska mapa turystyczno-przyrodnicza
  • Puszcza Białowieska mapa turystyczno-przyrodnicza
  • Puszcza Białowieska mapa turystyczno-przyrodnicza

Bogactwo przyrodnicze Puszczy Białowieskiej wymaga specjalnych środków, żeby przedstawić jego różnorodność i pierwotny charakter. Mapa "Puszcza Białowieska” 1:40000 wydawnictwa PRYZMAP łamie stereotypy dotyczące wizualizacji kartograficznej. To pierwsza z serii map "Puszcze Polski” kierowanej do turystów świadomych przyrodniczego dziedzictwa, ekologów i leśników.

Mapa przed­sta­wia aktu­alny stan dróg, prze­bieg szlaków turystycznych, nordic Talking i rowerowych oraz ścieżek dydak­tycz­nych. Infor­muje o bazie noc­le­go­wej i infra­struk­tu­rze tury­stycz­nej. Wyróż­nia się szcze­gól­nie roz­bu­do­waną tre­ścią przy­rod­ni­czą: typem sie­dli­sko­wym lasu, gatun­kiem domi­nu­ją­cym w wydzie­le­niach i wie­kiem drze­wo­stanu, zróż­ni­co­wa­niem wil­got­no­ścio­wym, a także wystę­po­wa­niem flory i fauny.

Na odwro­cie znaj­dują się szcze­gó­łowe plany Bia­ło­wieży i Haj­nówki w skali 1:20 000, mapa ogra­ni­czeń w ruchu oraz klucz do ozna­cza­nia drzew spo­śród gatun­ków domi­nu­ją­cych.

Co zawiera mapa:

• siatka WGS84 przydatną dla urządzeń GPS
• typ siedliskowy lasu
• gatunek dominujący
• wiek drzewostanu
• zróżnicowanie wielgotnościowe terenu
• występowanie kluczowych gatunków flory i fauny
• mapa ograniczeń w ruchu
• plany Hajnówki i Białowieży
• przebieg szlaków turystycznych, nordic walking i rowerowych oraz ścieżek dydaktycznych
• baze nocelgową i infrastrukturę turystyczną
• tłumaczenie na język angielski

 

Rok wydania 2016
Skala główna 1:40 000
Typ Mapa składana
Wydawca Pryzmap
Rodzaj papieru Zwykły
Czy są szlaki turystyczne? Tak